Витягнути параметри рівняння за допомогою знака $

Нехай ми побудували регресійну модель за допомогою функції lm() і назвали її model:

model = lm(Y ~ X, data = data)

Функція summary() дасть нам багато різної інформації: показники залишків, параметри рівняння, розрахунки для оцінки їх істотності, R-квадрати, критерій Фішера. Якщо треба вибрати одне з цих чисел, використовуємо знак долара:

Читати далі

Advertisements